Doradztwo i zarządzanie
Rozumiemy biznes.
Podstawą dobrej analizy jest ścisła współpraca naszych konsultantów i przedstawicieli Zleceniodawcy.
Słuchamy. W trakcie prac analitycznych często wykraczamy poza przewidzianych zakres, staramy się patrzeć również 
w obszary nie wytypowane do badania.
 
 
Szukamy usprawnień.
Indywidualizacja wymagań klientów prowadzi do konieczności indywidualizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa. 
Oznacza to konieczność codziennej równoległej realizacji trzech różnych podejść do zmian procesów biznesowych: 
optymalizacji, adaptacji i indywidualizacji. Nie opieramy się na schematach – pracujemy koncepcyjnie.


Wykonujemy między innymi:
-Analizy przedwdrożeniowe z mapowaniem procesów włącznie
-Dobór ZIS
-Kalkulacje ROI, Wyliczenie wieloletniego TCO, optymalizacja TCO
-Modelowanie i wdrażanie Business Continuity Plan, Disaster Recovery Plan
-Audyty stanu wdrożenia, bezpieczeństwa, legalności, stanu zasobów IT
-Inwentaryzacje
-Kryzysowe zarządzaniem projektami
-Wdrożenia naprawcze
-Mediacje z dostawcami usług IT

Dowiedz się więcej

Nazwy firm, produktów oraz znaki towarowe należą do ich pełnoprawnych właścicieli, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis WWW nie jest wykorzystywany do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Informacje zawierające aplikację o pracę, zgłaszane są z wykorzystaniem adresu email dobrowolnie, są przechowywane poza Serwisem WWW. Serwis WWW przechowuje adresy IP z których następowało żądanie. Adresy IP nie są wiązane z żadnymi danymi osobowymi.

All rights reserved GDF IT Consulting Sp. z o.o. created & designed by trendmark