Polityka prywatności
Serwis WWW
Strona www.gdfit.pl nie przechowuje żadnych danych za wyjątkiem funkcjonalnych ciasteczek.
Informacje podawane w formularzu kontaktowym, są każdorazowo wysyłane poza serwis, do właściwych osób kontaktowych, 
z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia.
Serwis nie gromadzi i nie przechowuje jakichkolwiek informacji poza własną treścią.
RODO
Administratorem Państwa danych osobowych jest GDF IT Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, KRS 0000095725.
GDF IT Consulting posiada wdrożony Disaster Recovery Plan. W kwietniu 2018 roku wdrożono zestaw procedur zabezpieczających 
dane osobowe. Został powołany Administrator Bezpieczeństwa informacji abi@gdfit.pl
Inspektor Danych Osobowych nie został powołany. Przetwarzane dane osobowe przekazywane wyłącznie dobrowolnie, 
wykorzystywane są wyłącznie do oferowania produktów i usług po czym są usuwane.
GDF IT Consulting. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do wykonania prac handlowych i przewidzianych 
przepisami prawa, w szczególności Ustawą o Rachunkowości i KSH.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
-Nazwisko i imię
-Nr telefonu
-Adres e-mail
-nazwa miejsca pracy
Dane osobowe nie są profilowane, udostępniane, odsprzedawane, ujawnianie jakimkolwiek podmiotom lub osobom trzecim.
Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń.
W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej
pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dowiedz się więcej

Nazwy firm, produktów oraz znaki towarowe należą do ich pełnoprawnych właścicieli, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis WWW nie jest wykorzystywany do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Informacje zawierające aplikację o pracę, zgłaszane są z wykorzystaniem adresu email dobrowolnie, są przechowywane poza Serwisem WWW. Serwis WWW przechowuje adresy IP z których następowało żądanie. Adresy IP nie są wiązane z żadnymi danymi osobowymi.

All rights reserved GDF IT Consulting Sp. z o.o. created & designed by trendmark