c2b

Na wszystkie pytania dotyczące Twojego produktu na rynku odpowie C2B.
Nie domyślaj się, zapytaj Klientów.
Weryfikuj działania własnych i zewnętrznych sił sprzedażowych.
Uruchom presseling, vanselling, analizuj, rośnij.

Moduł Ankietowanie
* Pełna elastyczność ankiet, zmiany ad-hoc w trakcie trwania projektu.
* Kategoryzacja pytań, walidacje, maski odpowiedzi.
* Do 6000 dowolnych pytań/cech per projekt.
* Intuicyjne samodzielne wdrożenie projektu z wyłączeniem wsparcia technicznego.
* Wielopoziomowe kategorie placówek, przydział placówek do Ankieterów/Przedstawicieli Handlowych.
* Trasówki.
* Przesuwanie placówek między PH.
* Logiczny podział pytań po stronie urządzenia, dostępny z Panelu Administracyjnego
* Powiadamianie SMS i/lub email
* Raporty email ze zdjęciami w wizyty/audytu włącznie.
* Analiza danych bezpośrednio po stronie Panelu Administratora, również bez Excel po stronie klienta*1).
* Integracja z Microsoft Excel.
* Wiele projektów na tym samym urządzeniu, prowadzonych przez tego samego PH
* Wiele projektów logicznych w ramach jednego fizycznego projektu *2).
* Widgety *3).
* Pełne wsparcie użytkowników końcowych, z wykorzystaniem zaawansowanych komercyjnych narzędzi IT
* Kategoryzacja zdjęć z wizyt.
* Wiadomości administracyjne bezpośrednio na urządzenie mobilne *4).
* Praca urządzeń mobilnych w trybie off-line z dala od sieci GSM lub WiFi. *1). klient w rozumieniu stacji roboczej/komputera/innego urządzenia z dostępem do Panelu Administracyjnego, nie podmiot/firma.
*2). Techniczne odseparowanie wielu projektów dla różnych Klientów końcowych, na jednym urządzeniu fizycznym.
*3). Obiekty analityczne prezentujące określone dane bezpośrednio po zalogowaniu do Panlu Administracyjnego.
*4). Android 7.x i wyższe. iOS 13.5.x i wyższe. 

Dowiedz się więcej

Nazwy firm, produktów oraz znaki towarowe należą do ich pełnoprawnych właścicieli, zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Serwis WWW nie jest wykorzystywany do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Informacje zawierające aplikację o pracę, zgłaszane są z wykorzystaniem adresu email dobrowolnie, są przechowywane poza Serwisem WWW. Serwis WWW przechowuje adresy IP z których następowało żądanie. Adresy IP nie są wiązane z żadnymi danymi osobowymi.

All rights reserved GDF IT Consulting Sp. z o.o. created & designed by trendmark